Apache webszerver konfigurálása

mdvertigo | 2018-04-19
Az előző cikk az Apache telepítését ismertette, a mostani rész a webszerver általános konfigurálását mutatja be Linux rendszereken. A konfigurációs fájlokat a /etc/apache2 könyvtárban találjuk meg.

apache2.conf:


ServerRoot
Az apache konfigurációs fájljait tartalmazó könyvtár elérési útját határozza meg. Alapértelmezetten ez a /etc/apache2 alatt található.

ServerRoot "/etc/apache2"


Timeout
Másodpercben határozza meg, hogy a kiszolgálónak mennyi ideje van a kérések kiszolgálására. Az alapérték 300mp, de ezt általában nyugodtan csökkenthetjük 20-30másodpercre.

Timeout 300


KeepAlive
Bekapcsolása esetén lehetővé teszi az állandó kapcsolat fenntartását, így több kérést is ki tud szolgálni egyazon ügyféltől a webszerver.

KeepAlive On


MaxKeepAliveRequests
A maximálisan megengedett kérések száma egy fenntartott kapcsolatnál. 0 érték esetén korlátlan számú kérést engedélyez.

MaxKeepAliveRequests 100


KeepAliveTimeout
A megadott értékig vár a következő kérésre, az idő túllépése után lezárja a kapcsolatot.

KeepAliveTimeout 5


Könyvtárak kezelése
Alapértelmezett beállításként az Apache nem engedélyezi a gyökérkönyvtár elérését.

Gyökér tiltása:

<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None     // .htaccess nem bírálhatja felül a beállításokat
  Require all denied
</Directory>

A /var/www/ engedélyezése:

<Directory />
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Require all granted
</Directory>


AccessFilename
Minden egyes könyvtárban megadhatjuk az itt megadott nevű fájlban(.htaccess) a könyvtár további beállításait. A fájl jogait az AllowOverride utasítással szabályozhatjuk.

AccessFilename .htaccess


ports.conf:Itt lehet beállítani, hogy az Apache melyik portokon figyeljen. Alapértelmezetten ez a 80-as és 443-as(SSL) port.

Listen 80
Listen 443


Virtuális hostok kezelése:Virtuális hostok felvételével tudjuk megadni, hogy a webszerver milyen domainneveket szolgáljon ki. Az alapértelmezett konfigurációs fájl a /sites-available/000-default.conf  címen található.

<VirtualHost 127.0.0.1:80>  // Itt tudjuk beállítani , hogy a host milyen ip címen és porton legyen.
  ServerAdmin webmaster@localhost  // A webmester e-mail címe
  DocumentRoot /var/www   // A host fájljainak helye a szerveren
  ServerName testdomain.valami  // Ez lesz a host domainje
  ServerAlias www.testdomain.valami  // Ezen a domainen is elérhető lesz
  ErrorLog /var/log/apache2/error.log  // A hibákat ide logolja
  CustomLog /var/log/apache2/testdomain.valami-access.log combined  // A hosthoz külön logot hoz létre
</VirtualHost>

 

További cikkek a témakörben:

Hogyan telepítsünk LAMP(Linux, Apache, MySQL,PHP) szervert Ubuntu 18.04 alatt

Online szótár